ULICA BUKOWSKA

 

NAZWA PROJEKTU: Ulica Bukowska

LOKALIZACJA: Poznań

ROK BUDOWY/WYKONANIA: 2012

ARCHITEKT/PROJEKTANT: APAK Turniak

ZLECENIODAWCA:  STRABAG/COLAS

ZAKRES ROBÓT: prace ziemne, nasadzenia, nawadnianie