Grunwaldzka

 

NAZWA PROJEKTU: Grunwaldzka

LOKALIZACJA: Poznań

ROK BUDOWY/WYKONANIA: 2012

ARCHITEKT/PROJEKTANT: Apak Turniak

ZLECENIODAWCA: Pol-Dróg

ZAKRES ROBÓT: prace ziemne, zielone torowisko, zieleń, instalacja nawadniająca