Zielone dachy

Zielone dachy

Postępująca urbanizacja i zwiększanie intensywności zabudowy miast prowadzą do ograniczania powierzchni terenów zieleni. Jednym ze sposobów na radzenie sobie z tym problemem jest zazielenianie dachów. Ogród dachowy ma szereg zalet: zatrzymuje wodę opadową, zwiększa bioróżnorodność, przedłuża żywotność izolacji dachu a także zwiększa izolację termiczną i akustyczną naszego mieszkania. Zielone dachy są od lat stosowane na całym świecie i dlatego warto docenić ich zalety.

Dlaczego warto zazieleniać dachy?
 • Zieleń przedłuża trwałość izolacji wodochronnej na dachu. Bez względu na zastosowany materiał (papa, epdm, pvc) jest on zabezpieczony pod warstwami zielonego dachu nie podlega degradacji powodowanej promieniami UV, ekstremalnymi temperaturami i wynikającymi z nich naprężeniami.
 • Zielony dach wykonany profesjonalnie, jest odporny na rozprzestrzenianie ognia i może ograniczyć straty wywołane pożarem.
 • Zaletą zieleni na dachu jest zdolność tłumienia dźwięków, minimalizuje hałas w budynku wywołany przez opady. Co ważne, zielony dach ogranicza również odbijanie dźwięków. Dzięki zastosowaniu zielonego dachu można zmniejszyć hałas w pomieszczeniach nawet o ok. 8 dB.
 • Przyjmuje się ze typowy dach ekstensywny na izolacyjność porównywaną do 10cm styropianu. Walory te sprawiają, że w istotny sposób można ograniczyć koszty ogrzewania i chłodzenia budynku
 • Dach zielony podwyższa atrakcyjność i wizerunek budynku. Ogród na dachu to częto także jedyna zaaranżowana w atrakcyjny dla mieszkańców sposób, zielona przestrzeń w okolicach. Zastosowanie takich rozwiązań znacząco podnosi wartość nieruchomości.
 • Zielone dachy obniżając temperaturę powietrza, zwiekszają efektywność działania paneli słonecznych.
 • Stosowane na dachach gatunki rozchodników, ziół i traw stanowią schronienie dla ptaków, motyli oraz innych owadów. To szczególnie w ważne w zabetonowanej tkance miast.
 • Warstwa wegetacyjne zielonego dachu dobrze retencjonują wodę. Woda deszczowa spływa z dużym opóźnionieniem co znacząco odciąża kanalizacje i zapobiega podtopieniom.

 

Co wyróżnia zielone dachy wykonane przez Garte?
 • Każdy projekt rozpoczynamy od szczegółowej analizy otoczenia, wymagań Inwestora i technicznych możliwości zwiększenia bioróżnorodności, porzez wprowadzenie zielonych dachów.
 • Projektujemy bezkompromisowo, za cel stawiając sobie stworzenie optymalnych warunków do wzrostu rośłin.
 • Analizujemy wszystkie aspekty mające wpływ na zielony dach: nasłoneczenie, nośność, siły wiatrów, sposób i skuteczność odqwodnienia. Dbamy o stosowanie rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo pożarowe.
 • Gwarantujemy rozwiązania minimalizujące koszty pielęgnacji.
 • Nasz zespół zapewnia wysoką kulturę pracy i porządek na budowie.
 • Wspomagamy rozwiązania dotyczące optymalnego wykorzystania wody opadowej. Potrafimy wybudować dach o zerowym współczynniku spłuwy wody.
 • Zapewniamy usługi abonamentowej pielęgnacji dachu wraz z usługa odśnieżania.
Jak pracujemy?
 • W przypadku prac projektowych, rozpoczynamy szczegółowych konsultacji z Inwestoram, zespołem architektów i konstruktorów. Analizujemy kwestie techniczne i dobieramy optymalne roziwązania.
 • Na podstawie projektu, opracowujemy kosztorys prac i harmonogram robót.
 • Uzgadniamy z inwestorem budżet na realizację, szukając optymalnych rozwiązań.
 • Po akceptacji harmonogramu i budżetu, przystępujemy do prac wykonawczych.
 • Realizujemy projekt w pełnym zakresie powyżej warstw hyrdozilolacji: montujemy układy drenażowo-retencyjne, subtraty, zieleń. Wykonujemy ścieżki techniczne, dachy balastowe i zagospodarowanie tarasów.
 • Oferujemy stałą opiekę nad zielonym dachem, w ramach której pielęgnujemy rośliny, prowadzimy prace porządkowe i serwisowe, przeglądamy odwodnienie.

Jeśli zainteresowała cię nasza oferta, wyślij zapytanie na adres oferty@garte.pl