Zielone ściany

Zielone ściany

Zmiany klimatu, których doświadczamy w ostatnich latach, stały sie bodźcem do poszukiwania nowych sposobów na zrównoważenie antropopresji. Po zielonych dachach, przyszła kolej na zazielenianie ścian. Wertykalne ogrody wymagają niewielkiej przestrzeni ale niosą ze sobą szereg korzyści. Zieleń doskonale łagodzi skrajne temperatury i sprawia, że w jej otoczeniu ludzie czują się lepiej. To kolejny krok do zrównoważonego i przygotowanego na zmiany klimatu  miasta.

Dlaczego warto instalować zielone ściany?
 • Zielona ściana skutecznie pochłania CO2, ma zdolność absorbcji NOx, O3 i CO2, pochłaniają także pyły zawieszone w powietrzu. Instalacja o powierzchni 10 m2 pochłania 23 kg CO2 z powietrza rocznie oraz wytwarza 17 kg tlenu.
 • W procesie fotosyntezy, zieleń pochłania do 50% energii światła słonecznego, co powoduje znaczne obniżenie temperatury w otoczeniu ściany.  Dzięki temu, można obniżyć intensywność pracy klimatyzotorów i zmniejszyć zużycie energii.
 • Zieleń wertykalna, ze względu na swoją urozmaiconą fakturę, pochłnia i rozprasza ponad 40% więcej dźwięków niż zwykła elewacja. Redukcja hałasu wewnętrz i na zewnątrz może sięgać nawet poziomu 8 dB.
 • Zielona ściana pochłania i retencjonuje wodę deszczową. Zmniejszenie lub opóźnienie spływu wody do systemu kanalizacji ogranicza straty wody i obniża ryzyko podtopień.
 • Roślinnośc, szczególnie we wnętrzach, podnosi wilgotność powietrza. Dzięki temu niweluje negatywny wpływ klimatyzacji oraz ogrzewania na zdrowie pracowników biura, zmniejszając ilość absencji spowodowanych chorobami.
 • Ściany zielone stwarzają możliwość kontaktu z naturą podczas pracy biurowej. 
 • Wprowadzenie żywej zieleni na ściany i elewacje pozytywnie wpływa na ogniotrwałość budynku. Wysoka zawartość wody w trankach roślin oraz przebadany pod kątem odporności na ogień system zielonych ścian ogranicza tempo rozprzestrzeniania się ognia.
 • Rośliny stanowią naturalna barierę dla promianiu UV. Dzięki temu, ogród wertykalny chroni elewację budynku przed promieniowaniem ultrafioletowym.
Co charakteryzuje zielone ściany od Garte?
 • Każdy projekt rozpoczynamy od szczegółowej analizy otoczenia, wymagań Inwestora i technicznych możliwości instalacji zielonej ściany.
 • Odpowiedni system dobieramy do zastanych w miejscu instalacji warunków. Kluczowe znaczenia mają tutaj nasłonecznienie, system ogrzewania, lokalizacja okien i drzwi budynku oraz dostęp do instalacji wod-kan.
 • Dbamy o wysoką jakość zastosowanych materiałów i dobrą jakość wykonania.
 • Gwarantujemy rozwiązania minimalizujące koszty pielęgnacji i sprawdzony zestaw roślin.
 • Nasz zespół zapewnia wysoką kulturę pracy i porządek na budowie.
 • Wspomagamy rozwiązania dotyczące optymalnego wykorzystania wody. Instalujemy minimalizujące konieczność pielegnacji systemy fertygacji.
 • Zapewniamy usługi abonamentowej pielęgnacji zielonej ściany.
Jak pracujemy?
 • W przypadku prac projektowych, rozpoczynamy szczegółowych konsultacji z Inwestorem, zespołem architektów i konstruktorów. Analizujemy kwestie techniczne i dobieramy optymalne roziwązania.
 • Analizujemy lokalne uwarunkowania i przygotowujemy planowanej inwestycji optymalizując logistykę i montaż. Mamy doświadczenia na trudnych organizacyjnie budowach.
 • Na podstawie projektu, opracowujemy kosztorys prac i harmonogram robót.
 • Uzgadniamy z Inwestorem budżet na realizację, szukając optymalnych rozwiązań.
 • Po akceptacji harmonogramu i budżetu, przystępujemy do prac wykonawczych.
 • Realizujemy projekt w pełnymzakresie tj. wykonujemy konstrukcję ściany, przyłącza wod-kan, instalację doświetlającą i automatykę.
 • Po zakończeniu robót, przekazujemy Inwestorowi operat pielęgnacyjny stanowiący instrukcję obsługi zielonego dachu.
 • Oferujemy stałą opiekę nad zieloną ścianą, w ramach której pielęgnujemy rośliny, prowadzimy prace porządkowe i serwisowe, serwisujemy nawodnienie.

Jeśli zainteresowała cię nasza oferta, wyślij zapytanie na adres oferty@garte.pl