Zieleń przyuliczna

Zieleń przyuliczna

W przeszłości, drzew w miastach było więcej, niż samochodów. Współczesne miasta są podporządkowane motoryzacji. Zieleń przyuliczna doskonale minimalizuje oddziaływanie ulic na mieszkańców miasta. Od lat realizujemy projekty zieleni przyulicznej przy wąskich ulicach w centrach miast i szerokich drogach krajowych.

Dlaczego warto zazieleniAć ulice z GARTE?
 • Obsadzanie ulic roślinnością, zwłaszcza wysoką i zwartą, poprawia mikroklimat i ogranicza pochłanianie energii zmniejszając temperaturę nawierzchni.
 • Drzewa pochłaniają CO2 i produkują tlen a także neutralizują znaczną część pyłów zawieszonych, które osadzają się na liściach.
 • Nasadzenia przy drogach zmniejszają prędkość wiatru, ograniczając nawiewanie śniegu na jezdnie i poprawiając bezpieczeństwo.
 • Nasadzenia przy drogach zmniejszają procesy erozyjne, regulują odpływ wód opadowych.
 • W jednym sezonie wegetacyjnym 1m2 powierzchni liści wytwarza od 0,33 do 1,10 kg tlenu, co odpowiada dziennemu zapotrzebowaniu na tlen 1-2 osób (0,49 kg).
 • Podczas fotosyntezy razem z dwutlenkiem węgla pochłaniane są trujące gazy i składniki takie jak: ozon, tlenek węgla, tlenki azotu, amoniak i pewne ilości dwutlenku siarki.
 • Zanieczyszczenie metalami ciężkimi - kadmem, ołowiem i cynkiem - pochodzącymi ze spalin samochodowych, występuje nawet w odległości 150 m od jezdni. Pas zieleni o szerokości 10-15 m skutecznie zatrzymuje znaczną część tych zanieczyszczeń.
Co wyróżnia założoną przez Garte zieleń przy drogach?
 • Projektujemy z dbałością o funkcjonalność, nie zapominając o estetyce.
 • Analizujemy wszystkie aspekty, od bezpieczeństwa ruchu samochodowego po bezpieczeństwo pieszych. Zawsze sprawdzamy czy zieleń nie ograniczy widoczności w ruchu i na skrzyżowaniach.
 • Dbamy o wysoką jakość wykorzystanych podłoży i dobrą jakość wykonania.
 • Bardzo starannie dobieramy gatunki, preferując rodzime rośliny cechujące się znaczną odpornością na trudne, przydrogowe warunki.
 • Preferujemy rośliny o małych potrzebach wodnych, co ułatwia pielęgnacje zieleni i obniża koszty dla inwestora.
 • Wspomagamy rozwiązania dotyczące optymalnego wykorzystania wody opadowej.
 • Preferujemy rozwiązania bazujace na lokalnych materiałach i podłożach. Ograniczenie transportu do niezbędnego minimum obniża ślad węglowy naszej pracy.
 • Będąc pewnymi jakości swojej pracy, chętnie realizujemy utrzymanie i pielęgnację założonej zieleni.
Jak pracujemy?
 • W przypadku prac projektowych, rozpoczynamy od wywiadu na temat potrzeb i oczekiwań Inwestora. Analizujemy kwestie bezpieczeństwa i lokalne uwarunkowania siedliskowe.
 • Jeśli projekt już został opracowany, poświęcamy czas na szczegółową analizę wykonalności.
 • Analizujemy warunki glebowe na terenie planowanej inwestycji. Sprawdzamy stan zachowania zieleni i analizujemy technologie wykonania. Szukamy rozwiązań technicznych pozwalających na minimalizację wycinek drzew.
 • Na podstawie projektu, opracowujemy kosztorys prac i harmonogram robót, koordynowany z pozostałymi wykonawcami na placu budowy.
 • Uzgadniamy z inwestorem budżet na realizację, szukając optymalnych rozwiązań.
 • Wykonujemy wycinki i pielęgnację drzewostanu, prace ziemne, nasadzenia, instalacje nawadniające.
 • Po zakończeniu robót przekazujemy Inwestorowi operat pielęgnacyjny stanowiący instrukcję obsługi zieleni.
 • Oferujemy stałą opiekę nad zielenią, w ramach której pielęgnujemy rośliny, prowadzimy prace porządkowe, zabezpieczamy zieleń na okres zimy poprzez montaz ekranów przeciwśnieżnych i osłon na koronach drzew.

Jeśli zainteresowała cię nasza oferta, wyślij zapytanie na adres oferty@garte.pl